Princip tepelného čerpadla

Úvod Princip tepelného čerpadla

Ne vždy je k topení potřeba přikládat - naopak existuje možnost, jak čerpat energii z vnějšího prostředí (země, voda, vzduch) a přeměnit ji na teplo proudící do vašeho domova. Právě takové možnosti poskytují uživatelům tepelná čerpadla. Jedná se navíc o úsporný a ekologický krok podporovaný státem prostřednictvím různých dotačních programů.

Kvalitní tepelné čerpadlo zvolené na míru vaší nemovitosti dokáže  ušetřit 50-70 % veškeré energie pro vytápění a ohřev vody. Pokud vás zajímají další podrobnosti, čtěte dále.

Princip

Tepelná čerpadla (TČ) jsou koncipována tak, aby byla schopna efektivně čerpat potřebnou energii z vnějšího okolí a prostřednictvím procesů v rámci uzavřeného systému ji přetvářet na teplo.

Tepelné čerpadlo se skládá z:

 • kompresoru,
 • kondenzátoru,
 • expanzního ventilu,
 • výparníku.

Proces, na kterém TČ pracují je založen na kolování média/chladiva s nízkým bodem varu v trubkách, které prochází zemí, vzduchem nebo vodou. Díky změnám tlaku se následně médium mění na plyn a poté zpět na kapalinu.

Ze svého okolí odebírá tepelné čerpadlo teplo, které následně shromažďuje. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je pak možný díky stlačení par chladiva/média v kompresoru, kde dochází k jeho zahřátí. Kompresor následně umožní odčerpávat takto ohřáté médium v plynném stavu z výparníku, kdy se při stlačení zvýší jeho teplota, a tímto způsobem je odevzdávána tepelná energie. Při průchodu expanzním ventilem se tlak snižuje, vlivem působení tepla z okolí se kapalina mění na plyn a je připravena k opětovnému stlačení
a předání tepla.

Vzhledem k tomu, že je spotřeba energie na fungování této technologie velmi nízká a teplo v okolí je zdarma, tepelná čerpadla tak svým uživatelům umožňují získat poměrně levně energii k vytápění či ohřevu vody.

Tepelné čerpadlo aneb země, vzduch, voda

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé. Z okolního prostředí je tedy možné za pomoci tohoto zařízení teplo odnímat a účelně přenášet do vnitřního prostředí rodinného domu.

V zásadě se můžete setkat se třemi typy tepelných čerpadel, která se odlišují rozdílnými principy fungování:           

Voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda jsou založeny na odebírání tepla spodní nebo geotermální vody. Tento druh čerpadel je charakteristický svými nízkými provozními náklady. Přičemž vodu lze čerpat například i z vlastní studny na pozemku, vrtů a do systému může být přiváděna i voda povrchová.

Země-voda

Tepelná čerpadla země-voda odebírají teplo ze země. Mohou se využívat v období letních i zimních měsíců. Typický je velmi stabilní výkon a mají vliv na nižší spotřebu elektřiny.

Vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají odebírání tepla přímo z venkovního vzduchu. Výhodami tohoto typu jsou poměrně nízké provozní náklady a snadná instalace. Takto nashromážděné teplo se využívá k ohřívání vody v topení či zásobníku teplé vody. Funkce je však omezena teplotou venkovního vzduchu, kdy jsou čerpadla schopna fungovat přibližně při teplotách do -15 stupňů celsia. Tepelné čerpadlo vzduch – voda je z nabízených čerpadel nejjednodušší na instalaci. Vzhledem k ostatním typům čerpadel má nižší účinnost díky kolísání venkovních teplot v průběhu roku.

Nejvyššího možného efektu docílíte v případě, kdy je rozdíl mezi teplotou, ze které energii/teplo získáváte (voda, vzduch, země) a teplotou potřebnou pro vytápění co nejmenší. Přenesením do reality všedních dní lze říci, že nejlevnější a nejeefektivnější provozní náklady budete mít ve chvíli, kdy např. tepelné čerpadlo fungující na principu země-voda bude připojené k podlahovému vytápění.

Tepelné čerpadlo v dnešní době představuje alternativu k běžným zdrojům tepla, kterými jsou například plynové kotle, elektrické kotle nebo kotle na tuhá paliva.

Instalace tepelného čerpadla není úplně pro každého, je třeba zvážit, zda zvolit/nezvolit odbornou instalaci.

Výhody tepelného čerpadla:

 • lokálně nevznikají emise
 • lze zažádat o dotaci
 • není nutné přikládání
 • není zde potřeba starat se o zdroj tepla
 • nevzniká riziko úniku plynu nebo vzniku požáru
 • jedná se o univerzální zdroj přeměny tepla pro každou nemovitost
 • instalací tepelného čerpadla ve svém domě získáte výhodnější tarif pro odebírání elektřiny

* Vstupní náklady na instalaci tepelného čerpadla lze snížit využitím státních dotací a také vhodným výběrem dodavatele a čerpadla samotného. Pokud chcete ušetřit až 70 % nákladů, odhadovanou úsporu vám rádi spočítáme. Co se týče doby životnosti u tepelných čerpadel, instalace, cenové nabídky aj. - neváhejte nás kontaktovat, vaše případné dotazy vám rádi zodpovíme.