Jádrové vrtání

Úvod Jádrové vrtání

Jádrové vrtání se používá pro dodatečné vytváření prostupů v betonu, železobetonu, cihelném zdivu, kamenném zdivu, pórobetonu atd.

Vrtání lze provádět jak svisle do podlahy, nebo stropu, tak vodorovně do zdi a dokonce i šikmo, kterýmkoli směrem. Pro každý směr vrtání je k dispozici celá řada vrtacích korunek, které jsou navrženy přesně pro daný směr vrtání. Závisí na tom hlavně odvádění odřezané suti, prachu a také chlazení, které by při špatném náklonu nemělo správný účinek. Vysokou teplotou a nedostatečnému odvádění suti a prachu, by došlo k rychlejšímu opotřebení a snížení účinnosti při vrtání.

Jádrové korunky jež jsou osazeny diamantovými segmenty, pronikají betonem mnohem rychleji než např. pneumatické sbíječky či klasické nebo průrazové diamantové vrtáky.

Nespornou výhodou tohoto vrtání je minimální přítomnost vibrací, které by při vrtání mohli narušit konstrukci a tím ohrozit bezpečí prováděných prací a majetku. Rozměry vrtacích korunek jsou od 50 mm do 300 mm. Hloubka vrtání bývá běžně do 1 metru. Při správném odlomení vývrtu lze získat kvalitní hloubkový vzorek vrtaného betonu.

 

Výhody jádrového vrtání

  • Vysoká přesnost vrtaného otvoru
  • Rychlost
  • Nízké vibrace a otřesy
  • Vysoká flexibilita použití
  • Vrtání v železobetonu

Nejčastější použití

  • Průchody pro elektrická vedení silnoproudu i slaboproudu
  • Otvory pro zápustná světla, elektroinstalační krabice, nebo pro rozvodná a měřící zařízení
  • Otvory pro instalační potrubí na vodu plyn odpad chlazení, vzduchotechniku, ventilace, klimatizace, centrální vysávání a odsávání par
  • Otvory pro kotvení konstrukcí, výtahu, jeřábu, kolejnic vertikálních i horizontálních
  • Odběry vzorku betonu

Jádrové vrtání je rychlé, jednoduché a bez vibrací narušujících statiku vrtaného materiálu.